Γυναίκες στον τρύγο - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Γυναίκες στον τρύγο, 1966

Λινόλεουμ σε χαρτί, 39,2 x 31,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4869

Μοιραστείτε: