Γυναίκες στον τρύγο - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Γυναίκες στον τρύγο, 1966

Λινόλεουμ σε χαρτί, 35 x 45,3 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4868
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: