Η Αγία Οικογένεια με φραγκισκανό μοναχό - Cespedes Pablo de

Cespedes Pablo de (1538 - 1608)

Η Αγία Οικογένεια με φραγκισκανό μοναχό, 17ος αιώνας

Πένα, πινέλο, σέπια σε χαρτί, 23 x 19,2 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.340

Μοιραστείτε: