Η Ακρόπολη των Αθηνών - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Η Ακρόπολη των Αθηνών, 1828

Λιθογραφία σε χαρτί, 26 x 31,8 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓIV/ιε

Μοιραστείτε: