Η αναγγελία στον Ιωακείμ - Durer Albrecht

Durer Albrecht (1471 - 1528)
Ντύρερ Άλμπρεχτ

Η αναγγελία στον Ιωακείμ, 1504

Από τη σειρά με 20 φύλλα: "Ο Βίος της Παρθένου", 1511

Ξυλογραφία σε χαρτί, 30,6 x 21,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2226

Μοιραστείτε: