Η Ειρήνη οικοδομεί τα χαλάσματα - Δημητριάδης Φωκίων

Δημητριάδης Φωκίων (1894 - 1977)

Η Ειρήνη οικοδομεί τα χαλάσματα

Υδατογραφία και κάρβουνο σε χαρτί, 62,5 x 70,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.6824

Μοιραστείτε: