Η Έξοδος του Μεσολογγίου - Βρυζάκης Θεόδωρος

Βρυζάκης Θεόδωρος (1814 ή 1819 - 1878)

Η Έξοδος του Μεσολογγίου, 1856

Λιθογραφία σε χαρτί, 83 x 79 εκ.

Δωρεά αγνώστου

Αρ. Έργου: Π.1318

Μοιραστείτε: