Η ηθοποιός Πάστα - Ιακωβίδης Γεώργιος

Ιακωβίδης Γεώργιος (1853 - 1932)

Η ηθοποιός Πάστα, π. 1891-1900

Παστέλ σε χαρτ, 77 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Π.675

Μοιραστείτε: