Η κρεμαστή γέφυρα - Piranesi Giambattista

Piranesi Giambattista (1720 - 1778)
Πιρανέζι Τζιαμπαττίστα

Η κρεμαστή γέφυρα, 1760

"Φανταστικές φυλακές" ("Carceri d'invenzione"), φύλλο VII

Οξυγραφία σε χαρτί, 74 x 53,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2509

Μοιραστείτε: