Η Μαρία - Ραφτοπούλου Μπέλλα

Ραφτοπούλου Μπέλλα (1902 - 1992)

Η Μαρία, [πριν το 1934]

Μπρούντζος, 31 x 14 x 22 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου

Αρ. Έργου: Π.8689

Μοιραστείτε: