Η Πλάκα - Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881 - 1955)

Η Πλάκα, 1916 - 1920

Λάδι σε χαρτόνι, 25 x 32 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1261
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: