Η στέψη της Βενετίας από τον Πόλεμο - Novelli Pietro, απόδοση

Novelli Pietro, απόδοση (1603 - 1674)
Νοβέλλι Πιέτρο, απόδοση

Η στέψη της Βενετίας από τον Πόλεμο

Πένα, αραιωμένη σέπια σε χαρτί, 37,1 x 29,7 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.366

Μοιραστείτε: