Η συνάντηση του Ιωακείμ και της Άννας στη Χρυσή Πύλη - Durer Albrecht

Durer Albrecht (1471 - 1528)
Ντύρερ Άλμπρεχτ

Η συνάντηση του Ιωακείμ και της Άννας στη Χρυσή Πύλη, 1504

Από τη σειρά με 20 φύλλα: "Ο Βίος της Παρθένου", 1511

Ξυλογραφία σε χαρτί, 29,7 x 20,6 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2592

Μοιραστείτε: