Η Βασιλική και η πλατεία του  Αγίου Πέτρου στο Βατικανό - Piranesi Giambattista

Piranesi Giambattista (1720 - 1778)
Πιρανέζι Τζιαμπαττίστα

Η Βασιλική και η πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, 1748

"Όψεις της Ρώμης" ("Vedute di Roma"), φύλλο ΙΙΙ

Οξυγραφία σε χαρτί, 46 x 60,3 cm

Αρ. Έργου: Π.3607

Μοιραστείτε: