Ίκαρος - Σκλάβος Γεράσιμος

Σκλάβος Γεράσιμος (1927 - 1967)

Ίκαρος, πριν το 1957

Γύψος, 88 x 24 x 26 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αρ. Έργου: Π.3561

Μοιραστείτε: