Ηλέκτρα - Ραφτοπούλου Μπέλλα

Ραφτοπούλου Μπέλλα (1902 - 1992)

Ηλέκτρα, [μετά το 1960]

Μπρούντζος και σχιστόλιθος, 30,5 x 27 x 17,5 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου

Αρ. Έργου: Π.8703

Μοιραστείτε: