“Ημείς…Εις τ?ν θ?νατον αυτού εβαπτ?σθημεν” - Rouault Georges

Rouault Georges (1871 - 1958)
Ρουώ Ζώρζ

“Ημείς…Εις τ?ν θ?νατον αυτού εβαπτ?σθημεν”, α΄μισό 20ου αιώνα

Από τη σειρά "Miserere Mei Deus Secundum Magnam Misericordiam Tuam"

Οξυγραφία σε χαρτί, 55 x 42,2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2497/XXX

Μοιραστείτε: