Ιωάννα. Πράσινες σκιές - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Ιωάννα. Πράσινες σκιές, 1927

Υδατογραφία σε χαρτί, 50 x 31,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4990

Μοιραστείτε: