Ιωάννης Μακρυγιάννης - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Ιωάννης Μακρυγιάννης, 1828

Λιθογραφία σε χαρτί, 29 x 22,8 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓΙΙΙ/ι
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: