Ιωνικό κιονόκρανο από τον δεύτερο ναό της Σουνιάδος Αθηνάς. Πλάγια όψη - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ιωνικό κιονόκρανο από τον δεύτερο ναό της Σουνιάδος Αθηνάς. Πλάγια όψη, 1864

Υδατογραφία σε χαρτί, 50 x 80 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.340

Μοιραστείτε: