Ιωνικό κιονόκρανο από τον δεύτερο ναό της Σουνιάδος Αθηνάς - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ιωνικό κιονόκρανο από τον δεύτερο ναό της Σουνιάδος Αθηνάς, 1864

Υδατογραφία σε χαρτί, 49 x 88 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.342

Μοιραστείτε: