Ήρωες - Γραμματόπουλος Κώστας

Γραμματόπουλος Κώστας (1916 - 2003)

Ήρωες, 1957

Ξυλογραφία σε χαρτί, 53 x 30 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4381

Μοιραστείτε: