Ηρώον Μυτιλήνης [ανεκτέλεστο]. Λεπτομέρεια για το μεγάλο κιονόκρανο - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ηρώον Μυτιλήνης [ανεκτέλεστο]. Λεπτομέρεια για το μεγάλο κιονόκρανο, 1920

Μελάνι, χρυσόχρωμα, τέμπερα σε χαρτί, 51 x 53 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.240

Μοιραστείτε: