Ηρώον Μυτιλήνης [ανεκτέλεστο]. Λεπτομέρεια μικρού κιονόκρανου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ηρώον Μυτιλήνης [ανεκτέλεστο]. Λεπτομέρεια μικρού κιονόκρανου, 1920

Μελάνι, χρυσόχρωμα, τέμπερα σε χαρτί, 54 x 38 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.238

Μοιραστείτε: