Ηρώον Μυτιλήνης (ανεκτέλεστο). Τομή του μεγάλου κιονόκρανου σε φυσική κλίμακα - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ηρώον Μυτιλήνης (ανεκτέλεστο). Τομή του μεγάλου κιονόκρανου σε φυσική κλίμακα, 1920

Μελάνι, υδατόχρωμα σε χαρτί, 35 x 43 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.241

Μοιραστείτε: