Ιταλικό τοπίο (Μάλτα ή Σικελία;) - Casembrot Abraham, αντίγραφο

Casembrot Abraham, αντίγραφο
Κάζεμμπροτ Άμπραχαμ, αντίγραφο

Ιταλικό τοπίο (Μάλτα ή Σικελία;), 1650 - 1670

Πένα, σέπια και πινέλο, αραιωμένη σέπια σε χαρτί, 12,3 x 19,2 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.432/1

Μοιραστείτε: