Ιταλικό τοπίο - Knebel, ο νεότερος Franz

Knebel, ο νεότερος Franz (1809 - 1877)

Ιταλικό τοπίο, 1852

Υδατογραφία σε λεπτό χαρτόνι, 26 x 34 εκ.

Δωρεά Αικατερίνης Ροδοκανάκη

Αρ. Έργου: Π.754

Μοιραστείτε: