Καμπαρντίνα - Καραβούζης Σαράντης

Καραβούζης Σαράντης (1938 - 2011)

Καμπαρντίνα, 1980

Λιθογραφία σε χαρτί, 65,8 x 50 εκ. και φύλλου

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10113

Μοιραστείτε: