Καλάθι και κανάτι - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Καλάθι και κανάτι, 1920 - 1922

Ξυλογραφία σε κινέζικο χαρτί, 7 x 9,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.447/10

Μοιραστείτε: