Καπνοχώραφα - Γιολδάσης Δημήτριος

Γιολδάσης Δημήτριος (1897 - 1993)

Καπνοχώραφα, π. 1951

Λάδι σε χαρτόνι, 40,5 x 58 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αρ. Έργου: Π.3242

Μοιραστείτε: