Καπνοτόπια - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Καπνοτόπια

Έγχρωμη ξυλογραφία σε χαρτί, 60 x 84 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.3195

Μοιραστείτε: