Καρέκλα κοντά σε παράθυρο - Μπουζιάνης Γιώργος

Μπουζιάνης Γιώργος (1885 - 1959)

Καρέκλα κοντά σε παράθυρο, 1930

Υδατόχρωμα και μολύβι σε χαρτί, 44,6 x 48,2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1582/α

Μοιραστείτε: