Κατασκευή από 12 σπίρτα ένα σήμα και ένα μπιτόνι - Παραλής Νίκος

Παραλής Νίκος (1941 - 1995)

Κατασκευή από 12 σπίρτα ένα σήμα και ένα μπιτόνι, 1973

Ξύλο, σίδερο, πλαστικό, Ποικίλες διαστάσεις

Αρ. Έργου: Π.9036
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: