Καταστροφή - Copley John

Copley John (1875 - 1950)
Κόπλευ Τζον

Καταστροφή, πριν το 1944

Λάδι σε χαρτόνι, 62,5 x 52 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1710

Μοιραστείτε: