Καθιστή μορφή - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Καθιστή μορφή, 1983

Τεχνητό υλικό σε κατασκευή από αλουμίνιο, 132 x 99 x 53,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9304

Μοιραστείτε: