Κατοικία για το Oberlo?nitz στον τύπο της “ιταλικής έπαυλης”. Κατόψεις - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Κατοικία για το Oberlo?nitz στον τύπο της “ιταλικής έπαυλης”. Κατόψεις, 1857

Κόκκινο χρώμα, μολύβι σε χαρτί, 16 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.228

Μοιραστείτε: