Κεφάλι-Δούρειος ίππος - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Κεφάλι-Δούρειος ίππος, 1970

Τεχνητό υλικό σε κατασκευή από αλουμίνιο, 35,6 x 40 x 25 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9296
Εκτίθεται: Εθνική Γλυπτοθήκη

Μοιραστείτε: