Κεφάλι κοριτσιού - Ρωκ Φωκίων

Ρωκ Φωκίων (1891 - 1945)

Κεφάλι κοριτσιού, [πριν το 1940]

Μάρμαρο, 29 x 18 x 20,5 εκ.

Δωρεά Νίκου Ρωκ-Μελά

Αρ. Έργου: Π.6785

Μοιραστείτε: