Κεφάλι νέου (αυτοπροσωπογραφία) - Περαντινός Νίκος

Περαντινός Νίκος (1910 - 1991)

Κεφάλι νέου (αυτοπροσωπογραφία), [1934]

Μπρούντζος, 34,5 x 17,5 x 22 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3982/1

Μοιραστείτε: