Κέρκυρα - Παχής Χαράλαμπος

Παχής Χαράλαμπος (1844 - 1891)

Κέρκυρα, 1873

Λάδι σε μουσαμά, 53 x 73 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.439
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: