Κερκυραία κόρη - Παχής Χαράλαμπος

Παχής Χαράλαμπος (1844 - 1891)

Κερκυραία κόρη, π. 1873-1878

Λάδι σε μουσαμά, 62 x 50 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.275
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: