Κλωβός - Μεγαλίδης Δημήτρης

Μεγαλίδης Δημήτρης (1908 - 1979)

Κλωβός

Μολύβι σε χαρτί, 33 x 48,5 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3888

Μοιραστείτε: