Κόμης Guilford - Ζαβερδινός Διονύσιος

Ζαβερδινός Διονύσιος (α' μισό 19ου αιώνα)

Κόμης Guilford, 1826

Μολύβι σε χαρτί, 23,3 x 17,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2729

Μοιραστείτε: