Κομμένο χαρτόνι - Δανιήλ (Παναγόπουλος)

Δανιήλ (Παναγόπουλος) (1924 - 2008)

Κομμένο χαρτόνι, 1971

Κομμένο χαρτόνι, 77,5 x 103 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.12943

Μοιραστείτε: