Κοπέλα καθιστή - Βαρλάμος Γιώργος

Βαρλάμος Γιώργος (1922 - 2013)

Κοπέλα καθιστή, 1957

Χαλκογραφία σε χαρτί, 31,7 x 20,4 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.5508

Μοιραστείτε: