Κοπέλα που διαβάζει - Φλωρά Καραβία Θάλεια

Φλωρά Καραβία Θάλεια (1871 - 1960)

Κοπέλα που διαβάζει

Λάδι σε μουσαμά, 53 x 46,5 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.4940

Μοιραστείτε: