Κοπέλες στον εξώστη - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Κοπέλες στον εξώστη, 1965

Λινόλεουμ σε χαρτί, 38,3 x 28 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4871

Μοιραστείτε: