Κοπέλλα πάνω σε άλογο - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Κοπέλλα πάνω σε άλογο, 1965

Λινόλεουμ σε χαρτί, 40,4 x 33 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4865

Μοιραστείτε: