Κόρη με στάμνα - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Κόρη με στάμνα, 1965

Λιθογραφία σε χαρτί, 31,4 x 25 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4856

Μοιραστείτε: