Κόρη - Ραφτοπούλου Μπέλλα

Ραφτοπούλου Μπέλλα (1902 - 1992)

Κόρη, 1931

Πέτρα, 64 x 36,5 x 27,5 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου

Αρ. Έργου: Π.8677

Μοιραστείτε: